De voormalige locatie van het Kadaster aan de Markendaalseweg in het centrum van Breda wordt herontwikkeld. In opdracht van BPD Ontwikkeling

werken we als ontwikkelingsmanager – o.a. in samenwerking met de gemeente Breda – aan de plannen om te komen tot een haalbare planontwikkeling.