In het centrum van Oisterwijk worden plannen ontwikkeld voor de realisatie van een verbinding tussen de Dorpsstraat en Vloeiweg. Een belangrijke eerste stap in deze ontwikkeling is gezet met de goedkeuring van het college voor het ingediende principeverzoek.

In de conceptplannen wordt een voetgangersverbinding gerealiseerd met daarbij ruimte voor winkels, appartementen, werkplekken en een parkeergarage.